Wil jij met jouw leerlingen aan de slag rond de thema's migratie en integratie? Story of My Life biedt een gratis scholenaanbod voor leerlingen. Ontdek samen digitale verhalen van leeftijdsgenoten. Via 'Digital Stories' wordt het gesprek aangegaan rond integratie en discriminatie.

Praktisch

Het aanbod is gratis en neemt één lesuur (50’) in beslag. Dit aanbod wordt aangeraden voor leerlingen van het 5de, 6de of 7de jaar. Deze vorming sluit aan bij de vakken humane en menswetenschappen zoals cultuur- of gedragswetenschappen, geschiedenis, levensbeschouwelijke vakken, creatieve vakken maar ook PAV of maatschappelijke vorming.

Dit aanbod kan zeker ook opgenomen worden tijdens een projectweek binnen de school.


Met dank aan

Dit project kwam tot stand dankzij de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en wil discriminatie en racisme tegengaan.

Interesse?

Een vorming of lesmoment aanvragen op jouw school of vereniging? Neem gerust contact op.